Lấy lại dữ liệu ổ HDD Seagate 160GB bị chết cơ

5.0
01

Ngày 18-9-2017 lấy lại dữ liệu HDD cho anh Hà ở Bắc Ninh SĐT O9121xx758. Ổ HDD Seagate 160GB model: ST3160215ACE trong tình trạng bị chết cơ. Tất cả data được khôi phục sau 1 ngày.

18-07-2017 ổ HDD Seagate 160GB bị chết cơ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button