Lấy lại dữ liệu ổ laptop Western lỗi đầu từ

Lấy lại dữ liệu ổ laptop Western lỗi đầu từ
Rate this post

Lấy lại dữ liệu ổ laptop Western cho anh Huy – 0918247164. Ổ cứng trong tình trạng không nhận, cắm vào máy treo đơ. Sau khi xác định nguyên nhân ổ cứng bị lỗi đầu từ.  Ổ cứng laptop Western model: WD5000BEVT. Toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi được bàn giao lại cho khách hàng vào ngày 22/02/2016

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *