Lấy lại dữ liệu ổ Seagate 320Gb lỗi đầu từ

Lấy lại dữ liệu ổ Seagate 320Gb lỗi đầu từ
Rate this post

anh Việt – 0904154552 mang ổ cứng trong tình trạng không nhận trong windows, kỹ thuật tiến hành kiểm tra ổ cứng bị lỗi đầu từ yêu cầu lấy lại dữ liệu ổ Seagate 320Gb vào ngày 22/04/2016. Sau 24h làm việc chúng tôi đã bàn giao toàn bộ dữ liệu cho khách hàng.

Lấy lại dữ liệu Seagate 320GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *