Lấy lại dữ liệu ổ Seagate bị bad nặng

Lấy lại dữ liệu ổ Seagate bị bad nặng
Rate this post

Lấy lại dữ liệu ổ Seagate mang tới trong tình trạng bad nặng. Ngày 07/01/2016 Công ty bàn giao toàn bộ dữ liệu cho anh Cường – 01692652834.  Ổ cứng Seagate dòng 7200.12_160, dung lượng 160Gb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *