Lấy lại dữ liệu thẻ nhớ Sandisk 32GB virus mất dữ liệu

Lấy lại dữ liệu thẻ nhớ Sandisk 32GB virus mất dữ liệu
Rate this post

– Lấy lại dữ liệu thẻ nhớ Sandisk 32GB  cho anh Dũng (o913324880) ngày 19/7/2016. Thẻ nhớ bị mất dữ liệu do virus. Theo yêu cầu của khách hàng chúng tôi tiến hành phục hồi dữ liệu và bàn giao cho khách hàng trong ngày.

lấy lại dữ liệu thẻ nhớ Sandisk 32Gb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *