Lấy lại dữ liệu thẻ nhớ Toshiba 16GB xóa nhầm

Lấy lại dữ liệu thẻ nhớ Toshiba 16GB xóa nhầm
Rate this post

– Lấy lại dữ liệu thẻ nhớ Toshiba 16GB cho chú Bình (o913219615) ngày 4/7/2016. Thẻ nhớ bị mất dữ liệu do khách hàng xóa nhầm. Chủng tôi đã tiến hành phục hồi dữ liệu và bàn giao lại cho khách hàng trong ngày.

lấy lại dữ liệu thẻ Toshoba 16GB

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *