Lấy lại dữ liệu thẻ nhớ xóa nhầm dữ liệu 4GB

Lấy lại dữ liệu thẻ nhớ xóa nhầm dữ liệu 4GB
Rate this post

Lấy lại dữ liệu thẻ nhớ tình trạng mang tới thẻ nhớ bị xóa nhầm dữ liệu. Ngày 18/01/2016 Công ty tiến hành làm việc và bàn giao toàn bộ dữ liệu lại cho anh Giáp – 0985534534. Thẻ nhớ 4Gb

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *