Lấy lại dữ liệu usb 128Gb mất dữ liệu

anh Trung – 0968831233 yêu cầu lấy lại dữ liệu usb 128Gb bị mất dữ liệu do nhiễm virus vào ngày 11/04/2016. Ngay trong ngày toàn bộ dữ liệu được phục hồi và bàn giao lại cho khách hàng.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button