Lấy lại dữ liệu USB 8GB bị gẫy mất dữ liệu

5.0
01

– Ngày 22/7/2016 lấy dữ liệu ổ cứng USB 8GB cho chị Giang (o989998641). Khách hàng mang USB đến trong tình trạng bị gãy, đã qua sửa chữa nhưng không thành công. Tất cả dữ liệu được chúng tôi phục hồi và bàn giao lại cho khách hàng.

cứu dữ liệu USB 8GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button