Lấy lại dữ liệuổ cứng Seagate 160GB hỏng đầu từ

Lấy lại dữ liệuổ cứng Seagate 160GB hỏng đầu từ
Rate this post

Ngày 17/3/2017 lấy lại lại data cho anh Cường (O985982983). Hard drive seagate 160GB hỏng đầu đọc , đĩa kém. Data được phục hồi lại đầy đủ và bàn giao lại cho anh Cường.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *