Home / KHÁCH HÀNG / Lấy lại dữ liệuổ cứng Seagate 160GB hỏng đầu từ

Lấy lại dữ liệuổ cứng Seagate 160GB hỏng đầu từ

Lấy lại dữ liệuổ cứng Seagate 160GB hỏng đầu từ
Rate this post

– Ngày 17/3/2017 lấy lại lại data cho anh Cường (O985982983). Hard drive seagate 160GB hỏng đầu đọc , đĩa kém. Data được phục hồi lại đầy đủ và bàn giao lại cho anh Cường.

Check Also

7248 Seagate 160GB bị chết cơ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 160GB bị chết cơ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 160GB bị chết cơ5 (100%) 1 vote Ngày …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *