Lấy lại dữ ổ cứng Seagate desktop 250GB

Lấy lại dữ ổ cứng Seagate desktop 250GB
Rate this post

– Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate desktop 250GB model: ST250DM000 cho khách hàng ở Hải Phòng  (o934268666) ngày 20/7/2016. Ổ cứng được khách hàng được khách hàng gửi chuyển phát nhanh lên trong tình trạng không nhận. Sau khi kiểm tra xác định ổ cứng bị chết cơ. Chúng tôi đã phục hồi 100% dữ liệu cho khách hàng.

Lấy lại dữ liệu ST250DM000

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *