Lấy lại liệu ổ cứng Seagate 4TB bị lỗi hệ thống tệp tin

Lấy lại liệu ổ cứng Seagate 4TB bị lỗi hệ thống tệp tin
5 (100%) 1 vote

Ngày 6-10-2017 lấy lại dữ liệu ổ cứng cho chị Quỳnh Anh SĐT O9066xx225. Ổ cứng Seagate 4TB trong tình trạng lỗi không thể mở đươc tệp tin. Dữ liệu của chị Quỳnh Anh đã được cứu lại thành công và bàn giao lại cho chị Quỳnh Anh

6-10-2017 ổ cứng Seagate 4TB bị lỗi hệ thống tệp tin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *