Lấy lại toàn bộ dữ liệu HDD Toshiba đòi format

Lấy lại toàn bộ dữ liệu HDD Toshiba đòi format
Rate this post

Anh Mẫn – 0968678789 yêu cầu lấy lại toàn bộ dữ liệu HDD Toshiba 320GB model: MK3275GSX ngày 10/03/2016. Tình trạng ổ cứng bị mất định dạng đòi format. Qua kiểm tra xác định ổ cứng bị Bad Sector. Sau 1 ngày tất cả dữ liệu được chúng tôi khôi phục và bàn giao lại cho khách hàng.

lấy lại toàn bộ dữ liệu 10.3.06.MK3275GSX

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *