Home / KHÁCH HÀNG / Lấy lại toàn bộ dữ liệu HDD Toshiba đòi format

Lấy lại toàn bộ dữ liệu HDD Toshiba đòi format

Lấy lại toàn bộ dữ liệu HDD Toshiba đòi format
Rate this post

Anh Mẫn – 0968678789 yêu cầu lấy lại toàn bộ dữ liệu HDD Toshiba 320GB model: MK3275GSX ngày 10/03/2016. Tình trạng ổ cứng bị mất định dạng đòi format. Qua kiểm tra xác định ổ cứng bị Bad Sector. Sau 1 ngày tất cả dữ liệu được chúng tôi khôi phục và bàn giao lại cho khách hàng.

lấy lại toàn bộ dữ liệu 10.3.06.MK3275GSX

Check Also

7140 ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ5 (100%) 1 vote …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *