Lấy lại toàn bộ dữ liệu ổ 1Tb chết cơ

Lấy lại toàn bộ dữ liệu ổ 1Tb chết cơ
Rate this post

Lấy lại toàn bộ dữ liệu ổ 1 Tb Model: ST1000LM024 Samsung. Ổ cứng không nhận, có tiếng kêu lẹt xẹt. Qua kiểm tra ổ cứng bị chết cơ. Chị Ngọc Anh – 0904016846 đã nhận lại toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi thành công vào ngày 26/01/2016

lay lai du lieu 26.1.06 ST1000LM024

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *