Lấy lại toàn bộ dữ liệu ổ cứng Desktop Seagate

Lấy lại toàn bộ dữ liệu ổ cứng Desktop Seagate
Rate this post

Ổ cứng khách hàng mang đến trong tình trạng không nhận, phát ra tiếng kêu nhỏ. Qua kiểm tra ổ bị chết cơ. Chị Duyên – 0960279403 yêu cầu lấy lại toàn bộ dữ liệu ổ cứng Desktop Seagate. Sau 24h bàn giao dữ liệu cho khách hàng vào ngày 26/02/2016.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *