lấy lại toàn bộ dữ liệu ổ cứng Seagate không nhận

lấy lại toàn bộ dữ liệu ổ cứng Seagate không nhận
Rate this post

Lấy lại toàn bộ dữ liệu ổ cứng Seagate dung lượng 80Gb, dòng 7200.10_80 mang tới trong tình trạng không nhận. Sau khi kỹ thuật tiến hành kiểm tra nguyên nhân là do ổ cứng chết cơ. Ngày 29/02/2016 toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi thành công được bàn giao lại cho khách hàng ở Hải Phòng_0934268666.

lay lai du lieu 29.2.2016. Seagate 80GB hp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *