Lấy lại toàn bộ hdd Seagate không nhận

Lấy lại toàn bộ hdd Seagate không nhận
Rate this post

Ổ cứng có hiện tượng cắm vào máy tính bị treo, không nhận trong windows. Nguyên nhân hỏng đầu từ. anh Vinh – 0912219104 đã yêu cầu lấy lại toàn bộ hdd Seagate 250GB vào ngày 17/05/2016. Khách hàng đã nhận lại toàn bộ dữ liệu

lấy lại dữ liệu Seagate 250GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *