Phục dữ liệu ổ cứng Samsung 80GB bị Virus mã hóa mất dữ liệu

Phục dữ liệu ổ cứng Samsung 80GB bị Virus mã hóa mất dữ liệu
Rate this post

– Ngày 4/10/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung 80GB model: HD080HJ cho anh Tiến (O989633009). Do khách bị Virus mã hóa mất dữ liệu. Toàn bộ dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng ngay trong ngày.

Phục dữ liệu ổ cứng Samsung 80GB bị Virus mã hóa mất dữ liệu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *