Phục hồi data HDD Seagate 160GB bị chết cơ

Phục hồi data HDD Seagate 160GB bị chết cơ
Rate this post

– Ngày 30/8/2017 phục hồi data cho khách hàng (O965662485). Sau khi kiểm tra và xác định nguyên nhân HDD Seagate 160GB  kêu lạch cạch, bị chết cơ. Theo yêu cầu của khách hàng, Cứu dữ liệu -137 Nguyễn Ngọc Vũ đã recover trọn vẹn data sau 1 ngày.

Phục hồi data-Seagate-160GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *