Phục hồi data HDD Western 250GB do cài windows chưa copy dữ liệu ổ C

Phục hồi data HDD Western 250GB do cài windows chưa copy dữ liệu ổ C
5 (100%) 1 vote

Ngày 27/4/2017 phục hồi data cho anh Sơn (O973500357). HDD Western model: WD2500AAKX. Nguyên nhân  ổ cứng mất dữ liệu do cài windows chưa copy dữ liệu ổ C. Data được cứu thành công và bàn giao cho anh Sơn.

 Phục hồi dữ liệu WD250GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *