Home / KHÁCH HÀNG / Phục hồi data ổ cứng Hitachi 500GB bị chết cơ

Phục hồi data ổ cứng Hitachi 500GB bị chết cơ

Phục hồi data ổ cứng Hitachi 500GB bị chết cơ
5 (100%) 1 vote

– Ngày 30/5/2017 Phục hồi data ổ cứng cho anh Độ (O925557887). Ổ cứng Hitachi 500GB model: HTS725050A7.Nguyên nhân ổ cứng của anh bị chết cơ. Dữ liệu của anh được phục hồi đầy đủ và bàn giao cho anh Độ.

Check Also

7140 ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ5 (100%) 1 vote …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *