Home / KHÁCH HÀNG / Phục hồi data ổ cứng Hitachi 500GB hư đầu đọc

Phục hồi data ổ cứng Hitachi 500GB hư đầu đọc

Phục hồi data ổ cứng Hitachi 500GB hư đầu đọc
Rate this post

– Ngày 2/3/2017 phục hồi data hard drive cho anh Hiếu (O978859666). Ổ cứng máy tính Hitachi 500Gb model: HTS5450A7. Nguyên nhân đầu đọc , khả năng lấy lại thấp. Sau 1 ngày cứu dữ liệu 137 Nguyễn Ngọc Vũ đã cứu thành công dữ liệu cho anh Hiếu.

Check Also

7140 ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ5 (100%) 1 vote …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *