Home / KHÁCH HÀNG / Phục hồi data ổ cứng Samsung 80GB đầu từ lỗi

Phục hồi data ổ cứng Samsung 80GB đầu từ lỗi

Phục hồi data ổ cứng Samsung 80GB đầu từ lỗi
5 (100%) 1 vote

– Ngày 15/7/2017 Phục hồi data cho khách hàng là anh Hùng (O966233225). Nguyên nhân Ổ cứng Samsung 80G model: HD081GJ được anh mang đến trong tình trạng đầu từ lỗi. Theo yêu cầu của khách hàng, dữ liệu được khôi phục lại hoàn toàn.

phục hồi data-samsung-80Gb

Check Also

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB hỏng đầu từ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB hỏng đầu từRate this post Ngày 13-9-2017 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *