Phục hồi data ổ cứng Toshiba 500GB hư đầu từ

Phục hồi data ổ cứng Toshiba 500GB hư đầu từ
Rate this post

Ngày 6/4/2017 phục hồi data đĩa cứng cho chị Giang (O987288985). Đĩa cứng Toshiba 500GB model: MQ01ABD050. Nguyên nhân đầu từ , đĩa kém. Dữ liệu của anh Giang được Recover thành công.

Phục hồi dữ liệu MQ01ABD050

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *