Home / KHÁCH HÀNG / Phục hồi data ổ cứng Toshiba 500GB hư đầu từ

Phục hồi data ổ cứng Toshiba 500GB hư đầu từ

Phục hồi data ổ cứng Toshiba 500GB hư đầu từ
Rate this post

– Ngày 6/4/2017 phục hồi data đĩa cứng cho chị Giang (O987288985). Đĩa cứng Toshiba 500GB model: MQ01ABD050. Nguyên nhân đầu từ , đĩa kém. Dữ liệu của anh Giang được recover thành công.

Phục hồi dữ liệu MQ01ABD050

Check Also

7248 Seagate 160GB bị chết cơ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 160GB bị chết cơ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 160GB bị chết cơ5 (100%) 1 vote Ngày …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *