Phục hồi data ổ cứng Western 500GB mất dữ liệu

5.0
02

– Ngày 25/8/2017 Phục hồi data cho khách hàng ở Quảng Ninh là anh Tuấn. Ổ cứng được chúng tôi tiếp nhận là Western 500GB model: WD5000LPCX. Ngay sau đó kỹ thuật công ty chúng tôi đã tiến hành phục hồi tất cả dữ liệu và bàn giao lại cho anh Tuấn.

phục hồi data-Western-500Gb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button