Home / KHÁCH HÀNG / Phục hồi dataHDD Desktop Seagate 80GB bị hỏng đầu từ

Phục hồi dataHDD Desktop Seagate 80GB bị hỏng đầu từ

Phục hồi dataHDD Desktop Seagate 80GB bị hỏng đầu từ
5 (100%) 5 votes

– Ngày 26/4/2017 phục hồi data cho anh Tú (O978348230). hard drive Seagate desktop 80GB bị đầu từ. data được phục hồi đầy đủ và bàn giao cho anh Tú.

Phục hồi Seagate 80GB

Check Also

7140 ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ5 (100%) 1 vote …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *