Home / Chưa được phân loại / Phục hồi dữ liệu ổ cứng laptop bad nặng

Phục hồi dữ liệu ổ cứng laptop bad nặng

Phục hồi dữ liệu ổ cứng laptop bad nặng
Rate this post

Ngày 02/04/2014 Phục hồi dữ liệu ổ cứng laptop cho anh Kiên_0904910491. Ổ cứng seagate 500Gb bad nặng do một đầu đọc lỗi. Dữ liệu được khôi phục đầu đủ sau 01 ngày

Check Also

ổ cứng Western Destop 320GB hỏng đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng Western Destop 320GB hỏng đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng Western Destop 320GB hỏng đầu từ5 (100%) 1 vote Ngày …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *