Phục hồi dữ liệu box ổ cứng Western 250GB hỏng đầu từ

Phục hồi dữ liệu box ổ cứng Western 250GB hỏng đầu từ
Rate this post

– Ngày 22/2/2017 phục hồi data cho chị Thi (O969809611). Box di động 3.5” Western 250GB model: WD2500JB. Chị Thi mang ổ cứng đến trong tình trạng không hoạt động lâu. Cuudulieuhdd tiến hành kiểm tra xác định hỏng đầu từ. Tất cả dữ liệu được recover sau 1 ngày và bàn giao cho khách hàng.

Phục hồi dữ liệu WD2500JB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *