Home / KHÁCH HÀNG / Phục hồi dữ liêu Box Western mất dữ liệu

Phục hồi dữ liêu Box Western mất dữ liệu

Phục hồi dữ liêu Box Western mất dữ liệu
Rate this post

– Ngày 13/12/2016 phục hồi dữ liệu Box Western cho Bình(O989205429). Nguyên nhân mất dữ liệu. Chúng tôi đã lấy lại toàn bộ dữ liệu và bàn giao cho khách hàng.

Check Also

7140 ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ5 (100%) 1 vote …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *