Home / KHÁCH HÀNG / Phục hồi dữ liệu cho ổ cứng Samsung 80GB đầu từ lỗi, đĩa kém

Phục hồi dữ liệu cho ổ cứng Samsung 80GB đầu từ lỗi, đĩa kém

Phục hồi dữ liệu cho ổ cứng Samsung 80GB đầu từ lỗi, đĩa kém
Rate this post

– Ngày 8/9/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung 80GB model: HDD83GJ cho anh Hùng(o942303916). Ổ cứng không nhận. Nguyên nhân đầu từ lỗi, đĩa kém. Chúng tôi đã lấy lại 100% dữ liệu cho khách hàng.

Phục hồi dữ liệu cho ổ cứng Samsung 80GB

Check Also

ổ cứng Western Destop 320GB hỏng đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng Western Destop 320GB hỏng đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng Western Destop 320GB hỏng đầu từ5 (100%) 1 vote Ngày …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *