Phục hồi dữ liệu Hard disk toshiba đầu từ hỏng

Phục hồi dữ liệu Hard disk toshiba đầu từ hỏng
Rate this post

Ngày 3/5/2017 phục hồi dữ liệu cho chú Sơn ở Hà Tĩnh  (O1695380255). Hard disk toshiba model: MK5075GSX, ổ cứng với hiện trạng bị hỏng đầu từ, đĩa kém. Công ty chúng tôi đã khôi phục đầy đủ dữ liệu và bàn giao lại cho chú Sơn.Phục hồi dữ liệu HDD Toshiba.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *