Phục hồi dữ liệu hard drive PC Samsung 250GB bị chết cơ

Phục hồi dữ liệu hard drive PC Samsung 250GB bị chết cơ
5 (100%) 1 vote

Ngày 11/5/2017 phục hồi dữ liệu hdd cho anh Cường (O904858184). Hard drive PC Samsung 250GB model: HD253GJ. Ổ cứng của anh được mang đến trong tình trạng  bị kiến chui, chết cơ. Công ty chúng tôi đã phục hồi dữ liệu và bàn giao cho khách hàng.

Phục hồi dữ liệu PC samsung 250GB bị chết cơ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *