Phục hồi dữ liệu HDD Desktop 250GB bị lỗi cơ

5.0
01

Ngày 15-12-2017 phục hồi dữ liệu ổ cứng cho anh Thành ở Bắc Ninh SĐT 09343xx123. HDD Desktop 250GB được khách hàng gửi lên trong tình trạng lỗi cơ. Data được phục hồi và bàn giao lại toàn bộ cho khách hàng

15-12 HDD Desktop 250GB bị lỗi cơ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button