Phục hồi dữ liệu hdd desktop Samsung ổ cứng lỗi

Phục hồi dữ liệu hdd desktop Samsung ổ cứng lỗi
Rate this post

Ổ cứng của khách hàng mang đến trong tình trạng không nhận, ổ cứng lỗi. Chúng tôi tiến hành kiểm tra xác định ổ cứng đầu từ lỗi. Khách hàng yêu cầu phục hồi dữ liệu hdd Desktop Samsung model: HD163GJ vào ngày 11/04/2016. Anh Ngọc – 0918225747 đã nhận lại dữ liệu.

phục hồi dữ liệu HD163GJ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *