Phục hồi dữ liệu hdd di động mất dữ liệu

Phục hồi dữ liệu hdd di động mất dữ liệu
Rate this post

Phục hồi dữ liệu ổ cứng di động Sony 500GB vào ngày 13/6/2016. Ổ cứng di động  bị mất dữ liệu. Toàn bộ dữ liệu được khôi phục sau 1 ngày và bàn giao cho chị Tâm – 0942608287.

Phục hồi dữ liệu Sony500gb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *