Phục hồi dữ liệu hdd Hitachi 500GB mất định dạng

Phục hồi dữ liệu hdd Hitachi 500GB mất định dạng
Rate this post

Ngày 6/4/2017 phục hồi dữ liệu cho anh Toàn (O986989561). Ổ cứng máy tính Hitachi 500GB model: HTS545050A7 mất định dạng. Sau khi kiểm tra cứu dữ liệu Nguyễn Ngọc Vũ xác định nguyên nhân   1/2 đầu đọc. Dữ liệu được cứu lại và bàn giao cho anh Toàn.

Phục hồi dữ liệu HTS545050A7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *