Phục hồi dữ liệu hdd PC Samsung hỏng cơ

Phục hồi dữ liệu hdd PC Samsung hỏng cơ
Rate this post

Phục hồi dữ liệu hdd PC Samsung được gửi từ Nghệ An ra trong tình trạng không nhận. Qua kiểm tra chúng tôi xác định ổ cứng bị hỏng cơ. Ổ cứng Samsung model: HD322HJ. Ngày 24/03/2016 bàn giao lại toàn bộ dữ liệu cho anh Đàn ở Nghệ An -01634296012

Phục hồi dữ liệu hdd PC Samsung hỏng cơ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *