Phục hồi dữ liệu HDD PC Seagate không nhận

Phục hồi dữ liệu HDD PC Seagate không nhận
Rate this post

Ổ cứng mang đến trong tình trạng không nhận, nguyên nhân sau khi kiểm tra bị hỏng đầu từ. Khách hàng đề nghị phục hồi dữ liệu HDD PC Seagate 500GB model: ST3500312AS ngày 10/03/2016. Toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi được bàn giao lại cho anh Trung – 0912554662.

phục hồi dữ liệu 10.3.06.ST3500312AS

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *