Phục hồi dữ liệu HDD PC Western format nhầm

Rate this post

Anh Đức – 0903485759 mang ổ cứng 500GB model: WD500AAKX bị mất dữ liệu do khách hàng vô tình format nhầm phần vùng chứa dữ liệu. Ngày 14/03/2016 phục hồi dữ liệu HDD PC Western. Công ty tiến hành làm việc và bàn giao dữ liệu cho khách hàng.

Phục hồi dữ liệu HDD PC Western format nhầm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button