Phục hồi dữ liệu hdd PC Western hỏng 1/6 đầu từ

Phục hồi dữ liệu hdd PC Western hỏng 1/6 đầu từ
Rate this post

Anh Hùng – 0907799868 yêu cầu phục hồi dữ liệu hdd PC Western 2TB model: WD20EARX. Ổ cứng trong tình trạng không nhận, cơ phát ra tiếng kêu. Nguyên nhân ổ cứng bị hỏng 1/6 đầu từ. Sau 48h toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi được bàn giao cho khách hàng.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *