Phục hồi dữ liệu hdd Samsung 250GB bad sector

Phục hồi dữ liệu hdd Samsung 250GB bad sector
Rate this post

– Phục hồi dữ liệu hdd Samsung 250GB model: HD256GJ cho anh Liệu (o906169119) ngày 29/6/2016. Ổ cứng có hiện tượng cắm vào máy tính bị treo. Nguyên nhân ổ bị Bad sector. Chúng tôi đã phục hồi dữ liệu thành công sau 1 ngày.

phục hồi dữ liệu HD256GJ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *