Home / KHÁCH HÀNG / Phục hồi dữ liệu hdd Samsung 250GB bad sector

Phục hồi dữ liệu hdd Samsung 250GB bad sector

Phục hồi dữ liệu hdd Samsung 250GB bad sector
Rate this post

– Phục hồi dữ liệu hdd Samsung 250GB model: HD256GJ cho anh Liệu (o906169119) ngày 29/6/2016. Ổ cứng có hiện tượng cắm vào máy tính bị treo. Nguyên nhân ổ bị Bad sector. Chúng tôi đã phục hồi dữ liệu thành công sau 1 ngày.

phục hồi dữ liệu HD256GJ

Check Also

6791 ổ cứng Seagate 250GB bị chết cơ

Khôi phục dữ liệu ổ HDD Seagate 250GB bị chết cơ

Khôi phục dữ liệu ổ HDD Seagate 250GB bị chết cơ5 (100%) 1 vote Ngày …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *