Phục hồi dữ liệu HDD Samsung PC không nhận

Phục hồi dữ liệu HDD Samsung PC không nhận
Rate this post

Máy tính Hoàng Thao_Vĩnh Phúc gửi ổ xuống trong tình trạng ổ không nhận. Dug lượng ổ cứng 160Gb, Model: HD161HJ. Ngày 17/02/2016 công ty tiến hành phục hồi dữ liệu và bàn giao lại cho khách hàng_0985 897 894

phuc hoi du lieu 17.2.06.Samsung 160Gb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *