Phục hồi dữ liệu HDD Seagate 250GB hỏng đầu từ

Phục hồi dữ liệu HDD Seagate 250GB hỏng đầu từ
Rate this post

– Ngày 24/01/2017 phục hồi dữ liệu hdd cho anh Cường (O928226588). Ổ đĩa seagate 250Gb Model 7200.10 bị hỏng đầu từ. Dữ liệu cứu đầy đủ và bàn giao lại cho khách hàng sau 1 ngày

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *