Home / KHÁCH HÀNG / Phục hồi dữ liệu HDD Seagate 250GB hỏng đầu từ

Phục hồi dữ liệu HDD Seagate 250GB hỏng đầu từ

Phục hồi dữ liệu HDD Seagate 250GB hỏng đầu từ
Rate this post

– Ngày 24/01/2017 phục hồi dữ liệu hdd cho anh Cường (O928226588). Ổ đĩa seagate 250Gb Model 7200.10 bị hỏng đầu từ. Dữ liệu cứu đầy đủ và bàn giao lại cho khách hàng sau 1 ngày

Check Also

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB hỏng đầu từ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB hỏng đầu từRate this post Ngày 13-9-2017 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *