Phục hồi dữ liệu hdd Seagate 250Gb không nhận

Phục hồi dữ liệu hdd Seagate 250Gb không nhận
Rate this post

Phục hồi dữ liệu hdd Seagate 250GB không nhận. Kỹ thuật công ty tiến hành kiểm tra xác định nguyên nhân do ổ cứng cháy mạch, cơ kêu lạch cạch. Ngày 21/04/2016 toàn bộ dữ liệu đã trả lại cho khách hàng.

Phục hồi dữ liệu Seagate 250GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *