Phục hồi dữ liệu hdd Seagate 320GB xóa nhầm

Phục hồi dữ liệu hdd Seagate 320GB xóa nhầm
Rate this post

Ngày 15/3/2017 phục hồi dữ liệu cho anh Việt (O9833900013). Đĩa cứng Seagate dung lượng 320GB mất dữ liệu do xóa bỏ nhầm. Chúng tôi đã cứu lại dữ liệu và bàn giao đầy đủ cho anh Việt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *