Phục hồi dữ liệu HDD Seagate 500GB chết cơ

Phục hồi dữ liệu HDD Seagate 500GB chết cơ
Rate this post

– Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB cho anh Lâm (o963398329) ngày 20/6/2016. Tình trạng ổ cứng không hoạt động. Nguyên nhân ổ cứng chết cơ. Sau 1 ngày dữ liệu được khôi phục và bàn giao lại cho khách hàng.

phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *