Phục hồi dữ liệu Hdd Seagate 500GB hỏng 1/4 đầu từ

Phục hồi dữ liệu Hdd Seagate 500GB hỏng 1/4 đầu từ
Rate this post

Ngày 18/3/2017 phục hồi data cho anh Hải (O977107999). Ổ đĩa cứng Seagate 500GB được khách hàng mang đến trong tình trạng bị hỏng 1/4 đầu đọc. Data được recover và bàn giao cho anh Hải.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *