Phục hồi dữ liệu HDD Seagate 500GB hư đầu từ

Phục hồi dữ liệu HDD Seagate 500GB hư đầu từ
5 (100%) 5 votes

– Ngày 26/4/2017 phục hồi dữ liệu cho anh Trung (O987345345). hdd Seagate 500GB model: ST500DM002 bị hư đầu từ. Sau 1 ngày toàn bộ data đã bàn giao cho anh Trung

phục hồi dữ liệu Seagate 500GB

Bạn có thể tìm bài viêt theo từ khóa:

  • cuu du lieu o cung
  • cưu dữ liệu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *