Home / KHÁCH HÀNG / Phục hồi dữ liệu HDD Seagate 750GB hỏng 1/4 đầu từ

Phục hồi dữ liệu HDD Seagate 750GB hỏng 1/4 đầu từ

Phục hồi dữ liệu HDD Seagate 750GB hỏng 1/4 đầu từ
5 (100%) 1 vote

– Ngày 14/6/2017  phục hồi dữ liệu cho anh Quang (O988520525).Nguyên nhân HDD Seagate 750GB model: ST750LM022 bị hỏng hỏng 1/4 đầu từ, đĩa kém. Sau 1 ngày tất cả data được phục hồi thành công và gửi lại cho anh Quang.

 Phục hồi dữ liệu Seagate 750GB

Check Also

ổ cứng Western Destop 320GB hỏng đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng Western Destop 320GB hỏng đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng Western Destop 320GB hỏng đầu từ5 (100%) 1 vote Ngày …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *