Phục hồi dữ liệu hdd Seagate không nhận

Phục hồi dữ liệu hdd Seagate không nhận
Rate this post

Anh Huy – 0904597275 mang ổ cứng Seagate 250GB  tới yêu cầu kiểm tra và phục hồi dữ liệu hdd Seagate vào ngày 23/04/2016. Ổ cứng được khách hàng mang đến trong tình trạng hỏng không nhận. Sau khi kiểm tra biết được ổ cứng đầu từ lỗi. Sau 24h làm việc toàn bộ dữ liệu được phục hồi và bàn giao lại cho khách hàng.

Phục hồi dữ liệu Seagate 250GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *